ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ปทุมราชวงศา Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Wednesday, 08 April 2020 11:56

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/pragard patumrat(2).pdf ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ปทุมราชวงศา