ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ Print
Written by นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร   
Monday, 11 January 2021 12:03

 ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องชัดเจนในการดำเนินงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ควรศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (civil trial.pdf)civil trial.pdf 186 Kb