แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับ รพ.สต./สสอ.) Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Friday, 22 January 2021 11:44

 www.amno.moph.go.th/amno_new/files/2_1District Public Health_Performance evaluation(1).doc แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับ รพ.สต./สสอ.)

Last Updated on Friday, 26 March 2021 16:21