1. หญิงตั้งครรภ์รับบริการฝากครรภ์

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
ข้อมูลจ่ายชดเชยการดูแลก่อนคลอด ANC ที่ผ่านการตรวจจาก สปสช.(ระบบ Seamless) 111001 100.0063.3871.92
74.51
57.60
74.19
58.24
42.09
46.21
2021-01-26 08:19:09
>=
100.00
ข้อมูลการจ่ายชดเชยการทำ U/S ในหญิงตั้งครรภ์(สปสช.) 111006 100.0051.3199.67
47.18
81.91
66.13
28.97
27.67
45.74
2021-01-26 09:09:44
>=
100.00
2.หญิงตั้งครรภ์ที่รับบริการฝากครรภ์และมีแฟ้ม prenatal(ประวัติการตั้งครรภ์) 111002 100.0097.4496.51
99.23
96.75
100.00
96.99
98.46
98.31
2021-01-26 08:19:16
>=
100.00
3.จำนวนการให้บริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ สปสช. (ANC) 111003 100.0056.7355.57
55.27
55.56
61.54
57.59
62.50
58.05
2021-01-26 08:19:19
>=
75.00
4.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพฟัน และขัดทำความสะอาดฟันโดยทันตแพทย์ 111004 75.0023.947.71
51.41
21.19
53.08
13.45
35.42
47.13
2021-01-26 08:19:32
>=
100.00
5.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการทำ อัลตราซาว์ ในโรงพยาบาล 111005 100.0044.1624.22
70.44
59.69
73.08
46.90
51.56
33.91
2021-01-26 08:19:33

2. คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 30-60 ปี

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
1.ข้อมูลการจ่ายชดเชยตรวจ Pap หญิง 30 ถึง 60 ปี ที่ผ่านการตรวจจาก สปสช.(ระบบ Seamless) 112001 100.0077.0761.95
76.35
90.88
95.43
97.35
90.93
71.38
2021-01-26 08:19:38
>=
50.00
2.หญิงอายุ 30 - 60 ปี ที่ได้รับการตรวจ PAP62-63 112002 50.0025.0821.24
30.97
27.96
20.76
19.12
33.44
27.53
2021-01-26 08:20:59

3. ตรวจสุขภาพฟันเด็ก 4-12 ปี

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
80.00
ข้อมูลการทำฟันเด็ก 4-12 ปี ที่ได้รับการจัดสรรดตาม STM สปสช. 113005 80.0098.3598.22
98.77
97.91
96.52
98.89
99.68
98.58
2020-10-20 22:04:16
>=
100.00
การจัดสรรงบประมาณการเคลือบฟลูออไรค์และเคลือบหลุมร่องฟันเด็ก 4-12 ปี งบ Free Schedual(สปสช.) 113004 100.0030.3738.47
43.62
20.38
31.60
39.43
30.54
20.68
2021-01-17 09:52:07
>=
50.00
1.เด็ก 4-12 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรค์ 113001 50.0069.9565.93
74.00
80.74
74.82
73.74
55.28
74.54
2021-01-26 08:21:19
>=
50.00
2.ด็ก 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 113002 50.0034.9324.70
56.67
38.97
38.95
37.90
18.03
55.52
2021-01-26 08:21:50
>=
50.00
3.ด็ก 6-12 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรค์และการเคลือบหลุมร่องฟัน 113003 50.0022.148.78
47.48
33.54
21.95
20.59
13.74
35.27
2021-01-26 08:35:35

4. การให้บริการแพทย์แผนไทย

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
ผลการจัดงบประมาณแพทย์แผนไทย Free Schedule (รวมทุกประเภท) จาก สปสช. 114007 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-01-17 09:53:39
>=
90.00
1. ผลการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการเบิกจ่าย FEE SCHEDULE สำหรับงานแพทย์แผนไทย(สปสช.) 114001 90.0052.8145.27
61.06
86.86
31.32
42.54
77.55
53.99
2021-01-17 09:52:50
>=
90.00
5.รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการเบิกจ่าย FEE SCHEDULE สำหรับงานแพทย์แผนไทย (เรื่อง ยาสมุนไพร) 114005 90.0069.4772.06
79.66
82.83
60.31
40.92
81.71
79.01
2021-01-17 09:53:15
>=
80.00
6.รายงานผลการชดเชยจำนวนการให้บริการบริบาลหญิงหลังคลอด(ทับหม้อเกลือ) นับเป็นจำนวนครั้ง 114006 80.00422.53498.10
229.03
524.39
400.00
483.33
470.37
409.30
2021-01-18 09:14:05