1. หญิงตั้งครรภ์รับบริการฝากครรภ์

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
ข้อมูลจ่ายชดเชยการดูแลก่อนคลอด ANC ที่ผ่านการตรวจจาก สปสช.(ระบบ Seamless) 111001 100.0063.3871.92
74.51
57.60
74.19
58.24
42.09
46.21
2020-10-30 08:44:23
>=
100.00
ข้อมูลการจ่ายชดเชยการทำ U/S ในหญิงตั้งครรภ์(สปสช.) 111006 100.0051.3199.67
47.18
81.91
66.13
28.97
27.67
45.74
2020-10-30 10:13:29
>=
100.00
2.หญิงตั้งครรภ์ที่รับบริการฝากครรภ์และมีแฟ้ม prenatal(ประวัติการตั้งครรภ์) 111002 100.0096.6196.22
98.87
94.77
98.32
95.32
97.01
98.69
2020-10-30 08:44:43
>=
100.00
3.จำนวนการให้บริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ สปสช. (ANC) 111003 100.0054.6053.06
52.71
54.36
58.12
55.85
61.11
56.95
2020-10-30 08:44:52
>=
75.00
4.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพฟัน และขัดทำความสะอาดฟันโดยทันตแพทย์ 111004 75.0025.467.86
55.84
22.97
52.99
15.09
37.04
51.66
2020-10-30 08:45:08
>=
100.00
5.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการทำ อัลตราซาว์ ในโรงพยาบาล 111005 100.0047.0125.55
76.64
62.21
75.21
50.57
55.56
36.42
2020-10-30 08:45:12

2. คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 30-60 ปี

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
1.ข้อมูลการจ่ายชดเชยตรวจ Pap หญิง 30 ถึง 60 ปี ที่ผ่านการตรวจจาก สปสช.(ระบบ Seamless) 112001 100.0077.0761.95
76.35
90.88
95.43
97.35
90.93
71.38
2020-10-30 08:45:32
>=
50.00
2.หญิงอายุ 30 - 60 ปี ที่ได้รับการตรวจ PAP62-63 112002 50.0025.0321.15
31.04
28.02
20.91
19.03
33.35
27.09
2020-10-30 08:49:28

3. ตรวจสุขภาพฟันเด็ก 4-12 ปี

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
80.00
ข้อมูลการทำฟันเด็ก 4-12 ปี ที่ได้รับการจัดสรรดตาม STM สปสช. 113005 80.0098.3598.22
98.77
97.91
96.52
98.89
99.68
98.58
2020-10-20 22:04:16
>=
100.00
การจัดสรรงบประมาณการเคลือบฟลูออไรค์และเคลือบหลุมร่องฟันเด็ก 4-12 ปี งบ Free Schedual(สปสช.) 113004 100.0030.3738.47
43.62
20.38
31.60
39.43
30.54
20.68
2020-10-30 10:42:20
>=
50.00
1.เด็ก 4-12 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรค์ 113001 50.0069.3265.10
74.03
79.85
75.00
72.48
55.42
74.31
2020-10-30 08:50:03
>=
50.00
2.ด็ก 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 113002 50.0034.6024.58
56.54
37.51
38.33
38.16
18.09
54.95
2020-10-30 08:51:16
>=
50.00
3.ด็ก 6-12 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรค์และการเคลือบหลุมร่องฟัน 113003 50.0022.258.50
47.44
32.10
22.81
23.54
13.75
35.89
2020-10-30 09:08:00

4. การให้บริการแพทย์แผนไทย

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
ผลการจัดงบประมาณแพทย์แผนไทย Free Schedule (รวมทุกประเภท) จาก สปสช. 114007 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-10-30 10:44:19
>=
90.00
1. ผลการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการเบิกจ่าย FEE SCHEDULE สำหรับงานแพทย์แผนไทย(สปสช.) 114001 90.0052.8645.21
61.27
86.96
31.62
42.63
77.87
53.80
2020-10-30 10:43:17
>=
90.00
5.รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการเบิกจ่าย FEE SCHEDULE สำหรับงานแพทย์แผนไทย (เรื่อง ยาสมุนไพร) 114005 90.0069.4771.60
79.67
82.90
61.29
40.93
81.50
79.08
2020-10-30 10:43:47
>=
80.00
6.รายงานผลการชดเชยจำนวนการให้บริการบริบาลหญิงหลังคลอด(ทับหม้อเกลือ) นับเป็นจำนวนครั้ง 114006 80.00424.68498.10
229.03
524.39
420.00
483.33
488.46
409.30
2020-10-30 10:17:37