1. หญิงตั้งครรภ์รับบริการฝากครรภ์

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
ข้อมูลจ่ายชดเชยการดูแลก่อนคลอด ANC ที่ผ่านการตรวจจาก สปสช.(ระบบ Seamless) 111001 100.0044.1747.84
46.32
44.02
57.80
41.97
28.81
42.09
2020-08-01 07:01:04
>=
100.00
ข้อมูลการจ่ายชดเชยการทำ U/S ในหญิงตั้งครรภ์(สปสช.) 111006 100.0045.8399.59
41.08
79.25
59.62
26.53
22.55
41.67
2020-08-01 08:17:58
>=
100.00
2.หญิงตั้งครรภ์ที่รับบริการฝากครรภ์และมีแฟ้ม prenatal(ประวัติการตั้งครรภ์) 111002 100.0096.4295.81
98.44
93.86
98.15
96.69
97.30
97.74
2020-08-01 07:01:18
>=
100.00
3.จำนวนการให้บริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ สปสช. (ANC) 111003 100.0049.7748.22
52.22
46.91
53.77
48.72
55.56
50.77
2020-08-01 07:01:25
>=
75.00
4.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพฟัน และขัดทำความสะอาดฟันโดยทันตแพทย์ 111004 75.0025.817.24
52.22
24.73
52.83
16.24
34.72
53.85
2020-08-01 07:01:49
>=
100.00
5.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการทำ อัลตราซาว์ ในโรงพยาบาล 111005 100.0048.3727.87
75.95
62.55
77.36
49.57
54.86
33.85
2020-08-01 07:01:52

2. คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 30-60 ปี

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
1.ข้อมูลการจ่ายชดเชยตรวจ Pap หญิง 30 ถึง 60 ปี ที่ผ่านการตรวจจาก สปสช.(ระบบ Seamless) 112001 100.0078.0562.26
81.76
92.25
95.52
97.83
90.37
71.12
2020-08-01 07:02:15
>=
50.00
2.หญิงอายุ 30 - 60 ปี ที่ได้รับการตรวจ PAP62-63 112002 50.0024.7520.43
30.89
27.98
21.42
18.70
33.46
27.18
2020-08-01 07:04:15

3. ตรวจสุขภาพฟันเด็ก 4-12 ปี

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
การจัดสรรงบประมาณการเคลือบฟลูออไรค์และเคลือบหลุมร่องฟันเด็ก 4-12 ปี งบ Free Schedual(สปสช.) 113004 100.0016.1314.17
25.26
17.80
12.27
28.46
14.16
23.53
2020-08-01 08:46:27
>=
50.00
1.เด็ก 4-12 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรค์ 113001 50.0069.4565.53
74.17
79.90
73.17
72.61
57.46
73.49
2020-08-01 07:04:50
>=
50.00
2.ด็ก 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 113002 50.0030.3720.62
54.29
33.92
36.85
24.87
17.06
51.76
2020-08-01 07:06:13
>=
50.00
3.ด็ก 6-12 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรค์และการเคลือบหลุมร่องฟัน 113003 50.0019.817.09
45.68
29.18
21.00
16.44
13.33
33.52
2020-08-01 07:24:23

4. การให้บริการแพทย์แผนไทย

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
ผลการจัดงบประมาณแพทย์แผนไทย Free Schedule (รวมทุกประเภท) จาก สปสช. 114007 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-08-01 08:49:07
>=
90.00
1. ผลการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการเบิกจ่าย FEE SCHEDULE สำหรับงานแพทย์แผนไทย(สปสช.) 114001 90.0053.2545.95
61.44
86.99
31.52
42.93
77.73
53.83
2020-08-01 08:47:58
>=
90.00
5.รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการเบิกจ่าย FEE SCHEDULE สำหรับงานแพทย์แผนไทย (เรื่อง ยาสมุนไพร) 114005 90.0069.4872.06
79.67
82.93
60.24
40.93
81.73
79.01
2020-08-01 08:48:36
>=
80.00
6.รายงานผลการชดเชยจำนวนการให้บริการบริบาลหญิงหลังคลอด(ทับหม้อเกลือ) นับเป็นจำนวนครั้ง 114006 80.00426.07501.11
226.51
526.47
429.41
504.35
500.00
409.30
2020-08-01 08:23:21