ตรวจสอบผู้รับผิดชอบ KPI

จำนวน KPI ที่รับผิดชอบทั้งหมด/ข้อ
224
มีผู้รับผิดชอบแล้ว/ข้อ
0
ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ KPI/ข้อ
224
จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน/คน
0

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\AppServ\www\dashboard2020\kpi_check.php on line 302