ข้อมูลจ่ายชดเชยการดูแลก่อนคลอด ANC ที่ผ่านการตรวจจาก สปสช.(ระบบ Seamless) 132001