ข้อมูลการจ่ายชดเชยการทำ U/S ในหญิงตั้งครรภ์(สปสช.) 132006