1.ข้อมูลการจ่ายชดเชยตรวจ Pap หญิง 30 ถึง 60 ปี ที่ผ่านการตรวจจาก สปสช.(ระบบ Seamless) 133001