1. ข้อมูล CFO

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
1.การรับบริการข้ามเขตสิทธิ UC 102001 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-26 11:47:35