ระบบช่วยค้นหา(SEQ)

1. ระบบค้นหา SEQ ออนไลน์
2. ระบบค้นหาการให้ Lab Hba1c
3. ระบบค้นหาการลบข้อมูล Data Correct
4. ระบบค้นหาข้อมูลดูแลก่อนคลอดกับ ANC,LABOR