บันทึก KPI

. ตัวชี้วัด เบิกจ่ายเงินกองทุน สปสช. ปี 64 > 1. หมวด QOF
    7.4 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในเบาหวาน (DM) ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 210.98 ต่อแสนประชากร
บันทึกล่าสุด : 2021-05-17 08:35:34

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ต่อ100,000
* แหล่งข้อมูล : จาก script SQL

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
จังหวัด

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
3701เมือง
3702ชานุมาน
3703ปทุมราชวงศา
3704พนา
3705เสนางคนิคม
3706หัวตะพาน
3707ลืออำนาจ

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
370110703 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
370210985 โรงพยาบาลชานุมาน
370310986 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
370410987 โรงพยาบาลพนา
370510988 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
370610989 โรงพยาบาลหัวตะพาน
370710990 โรงพยาบาลลืออำนาจ

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 6 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %
1.
3702
10985
 โรงพยาบาลชานุมาน
224.42
2.
3703
10986
 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
340.75
3.
3704
10987
 โรงพยาบาลพนา
392.87
4.
3705
10988
 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
333.33
5.
3706
10989
 โรงพยาบาลหัวตะพาน
418.81
6.
3707
10990
 โรงพยาบาลลืออำนาจ
378.95