. อื่นๆ > รายงานข้อมูลการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ > 1.2 ตรวจพบพยาธิ

หน้า : 1
#hospcodecidpidSEQfnamelnamesexage_yaddressdate_serv1date_serv2resultd_z116d_b660d_b689d_b769d_b779d_b79d_b80