. อื่นๆ > รายงานข้อมูลการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ > 1.4 ตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ 40 ปีขึ้นไป (ผิดปกติ)

หน้า : 1
#hospcodecidpidSEQfnamelnamesexage_ydate_servicd9d_Z128d_k831d_D376d_K760d_R932d_N20d_N28d_K80result