1. กองทุน PPA สปสช.

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
50.00
ผลการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กอายุ 3-5 ปี เขตสุขภาพที่ 10 501001 50.0047.6153.87
49.30
33.81
39.21
48.83
40.60
56.59
2023-10-04 08:17:19
>=
50.00
ผลการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 501002 50.0010.837.00
21.12
9.88
4.68
9.83
16.48
13.94
2023-10-04 08:17:14