1. อื่นๆ

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

2. การเบิกจ่ายกองทุน สปสช.ปี66

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
95.00
1.การจัดสรร DM/HT ตรวจ LAB ประจำปี 902001 95.0099.8099.54
100.00
99.92
99.97
100.00
99.72
99.85
2023-10-02 07:58:56
>=
95.00
2.การจัดสรรการฉีด EPI เด็ก 0-14 ปี 902002 95.0097.9698.35
99.36
95.43
98.53
99.18
96.59
97.84
2023-10-02 07:58:57
>=
95.00
3.การจัดสรรการฉีด DT อายุ 25ปี ขึ้นไป 902003 95.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2023-10-02 07:58:58

3. Ncd NewCare Amnat

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
70.00
ผลการตรวจHbA1C หมู่บ้าน Sandbox 903001 70.0085.6981.11
85.55
86.74
85.93
92.26
92.17
84.53
2023-10-02 07:59:17
>=
60.00
การควบคุมHbA1C ผ่านเกณฑ์ หมู่บ้าน SandBox 903002 60.0033.0226.86
34.99
23.48
35.18
56.49
41.17
27.80
2023-10-02 07:59:17
>=
60.00
กลุ่มผู้ป่วย DM สีขาว หมู่บ้าน SandBox (เฉพาะที่ตรวจ HbA1C) 903003 60.0027.7924.38
22.43
18.56
32.75
50.37
33.27
20.69
2023-10-02 07:59:18
>=
80.00
กลุ่มผู้ป่วย DM สีเขียว หมู่บ้าน SandBox (เฉพาะที่ตรวจ HbA1C) 903004 80.0010.448.74
18.47
8.52
8.19
10.86
9.40
12.20
2023-10-02 07:59:18
<=
20.00
กลุ่มผู้ป่วย DM สีเหลือง หมู่บ้าน SandBox (เฉพาะที่ตรวจ HbA1C) 903005 20.0020.1120.55
20.84
19.65
20.47
20.00
22.06
15.65
2023-10-02 07:59:18
<=
20.00
กลุ่มผู้ป่วย DM สีแดง หมู่บ้าน SandBox (เฉพาะที่ตรวจ HbA1C) 903006 20.0041.3546.34
38.26
53.28
38.60
18.77
33.27
51.46
2023-10-02 07:59:19
>=
80.00
เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 65 และ ปี 66 กลุ่มผู้ป่วย DM หมู่บ้าน SandBox 903007 80.0037.7030.97
39.86
23.78
40.74
66.23
41.15
30.56
2023-10-02 07:59:19
<=
5.00
ข้อมูลคนป่วย DM ที่ไม่พบประวัติการรักษาภายใน 3 ปี 903008 5.000.740.56
0.30
0.21
0.85
1.23
0.83
1.55
2023-10-02 07:59:19
>=
100.00
ข้อมูลไม่พบผลการตรวจ HbA1C ใน HDC เทียบกับ HOSxP 903009 100.001.985.02
0.21
0.70
0.38
0.87
0.61
1.72
2023-10-02 07:59:57
>=
70.00
ข้อมูลผู้ป่วย DM ทั้งหมดที่ได้รับการเจาะ HbA1C 903010 70.0045.5239.41
50.50
49.25
49.16
49.09
52.90
41.03
2023-10-02 08:00:15
<=
1.00
ข้อมูลคนป่วย HT ที่ไม่พบประวัติการรักษาภายใน 3 ปี 903011 1.0012.1812.57
13.92
9.04
10.76
13.35
13.51
11.74
2023-10-02 08:00:15
>=
70.00
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมค่าระดับความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 70 (SandBox) 903012 70.0039.3327.22
41.90
36.78
67.42
46.12
47.93
48.18
2023-07-11 11:44:40

4. รายงานข้อมูลการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
1.1 จำนวนการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ (ผลปกติ) 911001 100.0096.9196.21
97.03
97.75
99.39
96.40
97.32
95.80
2023-10-02 08:03:32
<=
2.00
1.2 ตรวจพบพยาธิ 911002 2.003.093.79
2.97
2.25
0.61
3.60
2.68
4.20
2023-10-02 08:03:33
>=
100.00
1.3 ตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ 40 ปีขึ้นไป ผลปกติ 911008 100.0039.7121.63
5.12
75.61
66.46
48.54
20.00
59.66
2023-10-02 08:07:10
<=
10.00
1.4 ตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ 40 ปีขึ้นไป (ผิดปกติ) 911009 10.0037.9053.24
68.60
22.09
19.82
44.88
0.43
38.39
2023-10-02 08:07:10

5. ระบบข้อมูลการเกิด Online

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
90.00
1.จำนวนหญิงคลอด(แฟ้ม labor) เทียบกับการแจ้งเกิด Online 913001 90.0093.2293.33
93.75
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
2023-10-02 08:07:13
>=
90.00
2.จำนวนเด็กคลอด(แฟ้ม Newborn) เทียบกับการแจ้งเกิด Online 913002 90.0050.5647.58
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
0.00
2023-10-02 08:07:14