1. อื่นๆ

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

2. การเบิกจ่ายกองทุน สปสช.ปี66

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
95.00
1.การจัดสรร DM/HT ตรวจ LAB ประจำปี 902001 95.0099.7499.31
100.00
100.00
99.24
100.00
99.64
99.83
2023-05-29 08:00:03
>=
95.00
2.การจัดสรรการฉีด EPI เด็ก 0-14 ปี 902002 95.0097.9897.83
99.39
96.01
100.00
99.49
96.29
98.54
2023-05-18 11:37:34
>=
95.00
3.การจัดสรรการฉีด DT อายุ 25ปี ขึ้นไป 902003 95.0099.8699.77
100.00
100.00
92.31
100.00
100.00
100.00
2023-05-29 08:00:03

3. Ncd NewCare Amnat

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
70.00
ผลการตรวจHbA1C หมู่บ้าน Sandbox 903001 70.0078.0673.36
78.81
73.97
79.90
83.26
87.60
79.37
2023-05-29 08:26:25
>=
60.00
การควบคุมHbA1C ผ่านเกณฑ์ หมู่บ้าน SandBox 903002 60.0029.8724.19
32.67
18.54
31.96
53.17
36.85
26.46
2023-05-29 08:26:26
>=
60.00
กลุ่มผู้ป่วย DM สีขาว หมู่บ้าน SandBox (เฉพาะที่ตรวจ HbA1C) 903003 60.0027.7624.82
21.85
16.46
32.90
53.53
31.17
21.47
2023-05-29 08:26:26
>=
80.00
กลุ่มผู้ป่วย DM สีเขียว หมู่บ้าน SandBox (เฉพาะที่ตรวจ HbA1C) 903004 80.0010.208.15
19.61
8.61
7.10
10.33
8.99
11.86
2023-05-29 08:26:26
<=
20.00
กลุ่มผู้ป่วย DM สีเหลือง หมู่บ้าน SandBox (เฉพาะที่ตรวจ HbA1C) 903005 20.0020.0920.74
20.45
18.23
21.94
19.02
23.14
15.54
2023-05-29 08:26:26
<=
20.00
กลุ่มผู้ป่วย DM สีแดง หมู่บ้าน SandBox (เฉพาะที่ตรวจ HbA1C) 903006 20.0041.6546.29
38.10
56.71
38.06
17.12
34.80
51.13
2023-05-29 08:26:26
>=
80.00
เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 65 และ ปี 66 กลุ่มผู้ป่วย DM หมู่บ้าน SandBox 903007 80.0037.6330.48
39.56
22.37
40.16
68.62
40.23
31.73
2023-05-29 08:26:26
<=
5.00
ข้อมูลคนป่วย DM ที่ไม่พบประวัติการรักษาภายใน 3 ปี 903008 5.002.612.50
1.83
2.81
1.47
3.45
2.65
3.36
2023-05-29 08:26:27

4. รายงานข้อมูลการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
1.1 จำนวนการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ (ผลปกติ) 911001 100.0089.9493.63
61.02
94.63
61.02
96.06
97.24
95.16
2023-05-29 08:01:59
<=
2.00
1.2 ตรวจพบพยาธิ 911002 2.0010.066.37
38.98
5.37
38.98
3.94
2.76
4.84
2023-05-29 08:02:00
>=
100.00
1.3 ตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ 40 ปีขึ้นไป ผลปกติ 911008 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-05-29 08:03:55
<=
10.00
1.4 ตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ 40 ปีขึ้นไป (ผิดปกติ) 911009 10.006.470.00
15.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-05-29 08:03:55

5. ระบบข้อมูลการเกิด Online

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
90.00
1.จำนวนหญิงคลอด(แฟ้ม labor) เทียบกับการแจ้งเกิด Online 913001 90.0092.9493.03
93.75
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
2023-05-29 08:03:58
>=
90.00
2.จำนวนเด็กคลอด(แฟ้ม Newborn) เทียบกับการแจ้งเกิด Online 913002 90.0049.7246.67
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
0.00
2023-05-29 08:03:59