ผลงาน KPI ที่ได้รับผิดชอบ


# ชื่อ เป้าหมาย ผลงาน เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท