บันทึก KPI

. อื่นๆ > การเบิกจ่ายกองทุน สปสช.ปี66
    1.การจัดสรร DM/HT ตรวจ LAB ประจำปี
บันทึกล่าสุด : 2023-10-04 08:17:20

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ร้อยละ
* แหล่งข้อมูล : จาก script SQL

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
จังหวัด

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
3701เมือง
3702ชานุมาน
3703ปทุมราชวงศา
3704พนา
3705เสนางคนิคม
3706หัวตะพาน
3707ลืออำนาจ

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
370104096 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย
370104104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาผือ
370104111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำน้อย ตำบลโนนหนามแท่ง
370110703 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
370124007 ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง
370177769 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอำนาจเจริญ
370210985 โรงพยาบาลชานุมาน
370310986 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
370404138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสะแบง
370410987 โรงพยาบาลพนา
370504141 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สีสุก
370504144 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ
370510988 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
370604154 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคู
370610989 โรงพยาบาลหัวตะพาน
370710990 โรงพยาบาลลืออำนาจ

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 0 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %