ระบบทะเบียนเลขหนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดอำนาจเจริญ

(Document-ID System)


ลงทะเบียนคลิ๊กที่นี่

ขั้นตอนการทำงาน || คู่มือการใช้งานเบื้องต้น || คู่มือการใช้งานการแจ้งส่ง E-Document อัพเดท 12/02/2566

© 2022-2023 Dev By KORUMA

พัฒนาโดย นายนัฐวุฒิ พัวพิทยาเลิศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร