SEARCH  
 

 

 


 

ผลงานเครือข่ายปทุมราช ฯ


ผลงานรอบ 6 เดือน 2548

ผลการดำเนินงานตามนโยบาย

1.ออกกำลังกาย

2.อาหารปลอดภัย

3.อโรคยา

4.อารมณ์

5.อนามัยสิ่งแวดล้อม

6.อบายมุข

7.การให้บริการแพทย์แผนไทย

8.การประกันสุขภาพถ้วนหน้า

9.การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล


 

ยินดีต้อนรับสู่ "โรงพยาบาลปทุมราชวงศา"

  

.โรงพยาบาลปทุมราชวงศา.
 

 

เรื่องน่ารู้

               สวัสดีค่ะพี่ ๆ น้อง ชาวสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับท่านพบกับสาระน่ารู้เรื่อง"ยาเม็ดคุมกำเนิด"
ที่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนโรงพยาบาลปทุมราชวงศานำมาฝาก..เรื่องใกล้ตัวที่ท่านอาจยังม่รู้จักดีพอ..
........มีต่อ..

โดย ภญ.นิตยา


ภาพกิจกรรม


   

กิจกรรมของเรา

          สถานีอนามัยหนองข่าร่วมกับงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลปทุมราชวงศา ออกให้บริการสำรวจผู้พิการแขนและขาเพื่อสอบถามความต้องการของผู้พิการ เพื่อจัดหาความช่วยเหลือให้กับผู้พิการในหมู่บ้าน....มีต่อ.. 

 

โดย..พี่หนึ่ง สุขเกษม..


 

กระดานข่าว