ตุลาคม 2561
  อา พฤ
(40)   01 02 03 04 05 06
(41) 07 08 09 10 11 12 13
(42) 14 15 16 17 18 19 20
(43) 21 22 23 24 25 26 27
(44) 28 29 30 31      
ธันวาคม 2561
  อา พฤ
(48)             01
(49) 02 03 04 05 06 07 08
(50) 09 10 11 12 13 14 15
(51) 16 17 18 19 20 21 22
(52) 23 24 25 26 27 28 29
(01) 30 31          
นายแพทย์ประภาส วีระพล
พฤศจิกายน 2561

ปฏิทินทั่วไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
        01
02
ดูรายการนี้อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาค ณ โ
03
04 (สัปดาห์ 45)
05
ดูรายการนี้13» ประชุมคณะกรรมการ อปสข. ณ รร.สุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
06
ดูรายการนี้13:30» ประธานการประชุมโครงการหมอชวนวิ่ง จ.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2561
ดูรายการนี้15» ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
07
ดูรายการนี้11» เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการ “สุขภา
08
ดูรายการนี้ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561
09
ดูรายการนี้ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561
ดูรายการนี้สัมมนาเรื่อง พยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องประชุมไพจิตรปวะบุตร อาคา
10
ดูรายการนี้ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561
11 (สัปดาห์ 46)
12
ดูรายการนี้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตอำนาจเจริญ มห
13
ดูรายการนี้ประชุม “การบูรณาการขับเคลื่อนงานดูแลสุขภาวะพระสงฆ์และผู้นำศาสนาในระดับพื้นที่”
14
ดูรายการนี้13:30» ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.อำนาจเจริญ
15
ดูรายการนี้18:20» กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง
16
ดูรายการนี้5:30» กล่าวรายงาน ในพิธีปล่อยนักวิ่งส่งคฑา จ.อำนาจเจริญ โครงการหมอชวนวิ่ง
17
18 (สัปดาห์ 47)
19
20
21
ดูรายการนี้13:30» ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.อำนาจเจริญ
22
23
24
25 (สัปดาห์ 48)
26
27
28
ดูรายการนี้13:30» ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
ดูรายการนี้13:30» ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.อำนาจเจริญ
29
ดูรายการนี้9» ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประ
30
 [ พิมพ์หน้านี้! ]

 
 

Free Hit Counters
Free Web Counter