กุมภาพันธ์ 2562
  อา พฤ
(05)           01 02
(06) 03 04 05 06 07 08 09
(07) 10 11 12 13 14 15 16
(08) 17 18 19 20 21 22 23
(09) 24 25 26 27 28    
เมษายน 2562
  อา พฤ
(14)   01 02 03 04 05 06
(15) 07 08 09 10 11 12 13
(16) 14 15 16 17 18 19 20
(17) 21 22 23 24 25 26 27
(18) 28 29 30        
นายแพทย์ประภาส วีระพล
มีนาคม 2562

ปฏิทินทั่วไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
          01
ดูรายการนี้9» ประธานเปิดกิจกรรมอบรมครูแกนนำ เรื่อง การใช้รูปแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาห
ดูรายการนี้9:30» ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
ดูรายการนี้10» ประชุมพิจารณาร่างประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ดูรายการนี้13:30» ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2
02
03 (สัปดาห์ 10)
04
ดูรายการนี้11» ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริก
05
06
ดูรายการนี้9» ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย ก
ดูรายการนี้13:30» ประชุมหารือแนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร (Herbal City)
07
ดูรายการนี้ร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื
08
ดูรายการนี้7» ร่วมพิธีบวงสรวงการเตรียมการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ บริเวณเกาะกลาง
ดูรายการนี้17:30» ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณเกาะกลาง อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (เกาะจิตรกูฏ)
09
ดูรายการนี้ร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื
10 (สัปดาห์ 11)
ดูรายการนี้ร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื
11
ดูรายการนี้ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2562 เขตสุขภาพที่ 10
12
ดูรายการนี้ประชุมงานสาธารณสุขชายแดน ณ สะหวันนะเขต สปป.ลาว
ดูรายการนี้ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2562 เขตสุขภาพที่ 10
ดูรายการนี้13:30» ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.อำนาจเจริญ
13
ดูรายการนี้ประชุมงานสาธารณสุขชายแดน ณ สะหวันนะเขต สปป.ลาว
ดูรายการนี้ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2562 เขตสุขภาพที่ 10
14
ดูรายการนี้ประชุมวิชาการประจำปี 20th HA National Forum ณ ศูนย์การประชุม
ดูรายการนี้9» ประธานเปิดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการร้านชำแกนนำและเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเกี่ยวกับแนว
15
ดูรายการนี้ประชุมวิชาการประจำปี 20th HA National Forum ณ ศูนย์การประชุม
16
17 (สัปดาห์ 12)
18
19
ดูรายการนี้13:30» ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.อำนาจเจริญ
20
ดูรายการนี้9:30» ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 เม.ย.2562 ภายใน สสจ.อำนาจเจริญ
ดูรายการนี้9:30» ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกคร
ดูรายการนี้13:30» ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการป
21
ดูรายการนี้13» ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 เม.ย.2562 ทั้งจังหวัด ณ ห้องประชุม
22
ดูรายการนี้10» ประชุมคัดเลือก รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ดูรายการนี้13» ประชุมคัดเลือกตาม ว 960 จำนวน 2 ตำแหน่ง ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สสจ.อจ.
23
24 (สัปดาห์ 13)
25
ดูรายการนี้13» ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห
26
ดูรายการนี้9:30» ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาก
ดูรายการนี้13:30» ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.อำนาจเจริญ
27
ดูรายการนี้ร่วมงานมหกรรม “พลังคน พชอ.” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
28
ดูรายการนี้9» ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกรมการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน
29
ดูรายการนี้10» ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินในการพัฒนาศูนย์แพทย์แผนไทย
ดูรายการนี้13:30» ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ ห้องปร
30
31 (สัปดาห์ 14)
           [ พิมพ์หน้านี้! ]

 
 

Free Hit Counters
Free Web Counter