ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของโรงพยา

รายละเอียด: ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัน: พฤหัสบดี, 2/5/2562
เวลา: ตลอดวัน
โดย: admin
แก้ไข: จันทร์, 22/4/2562 15:54

พิมพ์หน้านี้!