ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

รายละเอียด: ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
และเตรียมการรับเสด็จร่วมกับส่วนกลาง ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิค
หัวตะพาน
วัน: ศุกร์, 7/2/2563
เวลา: 9:30-12:00
ระยะเวลา: 150 นาที
โดย: admin
แก้ไข: พุธ, 5/2/2563 16:27

พิมพ์หน้านี้!