ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจร

รายละเอียด: ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจร และการ
บูรณาการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ของสถานบริการสาธารณสุข
ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
วัน: อังคาร, 11/2/2563
เวลา: 8:30-16:30
ระยะเวลา: 480 นาที
โดย: admin
แก้ไข: พุธ, 5/2/2563 16:28

พิมพ์หน้านี้!