กุมภาพันธ์ 2561
  อา พฤ
(05)         01 02 03
(06) 04 05 06 07 08 09 10
(07) 11 12 13 14 15 16 17
(08) 18 19 20 21 22 23 24
(09) 25 26 27 28      
เมษายน 2561
  อา พฤ
(14) 01 02 03 04 05 06 07
(15) 08 09 10 11 12 13 14
(16) 15 16 17 18 19 20 21
(17) 22 23 24 25 26 27 28
(18) 29 30          
นางอัญชลี หน่อแก้ว
มีนาคม 2561

ปฏิทินทั่วไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
        01
02
ดูรายการนี้10» ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ณ ห้องประชุมดอกจาน สสจ.อจ.
ดูรายการนี้13:30» ประชุม คปสจ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมดอกจาน สสจ.อจ.
03
04 (สัปดาห์ 10)
05
ดูรายการนี้13:30» ประชุมชี้แจงการออกประเมินผลงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่1/2561 ณ ห้องประชุม
ดูรายการนี้13:30» ประชุมชี้แจงการออกประเมินผลงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่1/2561 ณ ห้องประชุม
06
07
ดูรายการนี้9» ประธานเปิดการประชุม "แม่ฮัก" พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุม สสอ.หัว
ดูรายการนี้9» ประธานเปิดการประชุม "แม่ฮัก" พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุม สสอ.หัว
08
ดูรายการนี้9» ประธานเปิดการประชุม "แม่ฮัก" พัฒนาเด็กปฐมวัย สู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุม สสอ.ชา
09
ดูรายการนี้9» ประธานเปิดการประชุม "แม่ฮัก" พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ไทยแลนสด์ 4.0 ณ ห้องประชุม สสอ.ชั
10
11 (สัปดาห์ 11)
12
13
14
ดูรายการนี้7» ร่วมโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk) ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ข้าวหอ
ดูรายการนี้9» ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดที่ 33 ระดับความสำเร็จของการดูแลสุขภาพต
15
ดูรายการนี้13:30» ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัด ครั้งที
16
17
18 (สัปดาห์ 12)
19
20
ดูรายการนี้8:30» ออกประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม รพ.เสนางคน
ดูรายการนี้13» ออกประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองอ
21
ดูรายการนี้ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติภารกิจจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ จ.อำนาจเจริญ ชุดที่ 1 ท่
ดูรายการนี้8:30» ออกประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม รพ.ชานุมาน
ดูรายการนี้13» ออกประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม รพ.ปทุมราช
22
ดูรายการนี้ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติภารกิจจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ จ.อำนาจเจริญ ชุดที่ 1 ท่
23
ดูรายการนี้8:30» ออกประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม รพ.ลืออำนา
24
25 (สัปดาห์ 13)
26
ดูรายการนี้ออกประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 - อำเภอลืออำน
27
ดูรายการนี้ออกประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 - อำเภอชานุมา
28
29
30
31
ดูรายการนี้10:30» ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯส[ พิมพ์หน้านี้! ]

 
 

Website counter