p
l

o

1 าน คบส.
1 งานยาและเวชภัณฑ์

1
งานเครื่องสำอาง
1 งานสถานพยาบาล
1 งานแพทย์แผนไทย

1
 

p

1 ระวัง!!..อย่าสั่งซื้อเครื่องสำอางรักษาสิว

1 อย่าเชื่อ!!..การฉีกเฟรซเซลล์

1 เตือน..ผักเม็ดอ้างสรรพคุณเกินจริง

1 แจงข่าวลือ..ผลไม้กระป๋องปนเปื้อนเชื้อ HIV

1 อย.เผยห้ามขายยาผ่านเว็บไซต์

1 อย. ห้ามใช้สาร บีพีเอ ในขวดนม

5
i

5 ขอเชิญร่วมตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการนวดไทย

5 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบความรู้

5 -

 

 
2

1 ขอเชิญร่วมประชุมพัฒนาและติดตามวิชาการแพทย์แผนไทย

1 เชิญประชุมการจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย

1 ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนความรู้การแพทย์พื้นบ้านและตำรับยาสมุนไพร

 

 

 

 

 

5

ั

ะ

ผ

ผผผ
ผผผ
ผผผ
ผผผผ

1

 

 

 

t

1 สื่อประชาสัมพันธ์เอกสาร
1 สื่อประชาสัมพันธ์วิทยุ
1 แบบฟอร์มต่างๆ
1 PowerPoint

s

1 สืบค้นข้อมูล อย.
1 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1 E-submission
1
ข้อมูลผู้ประกอบการอำนาจเจริญ
- ผู้ประกอบการอาหาร
- ผู้ประกอบการร้านยา
- ผู้ประกอบสถานพยาบาล
- ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอาง


l

1 กฎหมายยา
1 กฎหมายอาหาร
1 กฎหมายเครื่องสำอาง
1 กฎหมายสถานพยาบาล
1 รวมกฎหมายทุก พ.ร.บ.


y

1 ก.พ.ร

1คบส.ออนไลน์

1 E- Logistic

1 E-Inspection

1 สถานพยาบาล

4

รับเรื่องร้องเรียน


4
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
366 หมู่2 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
โทร.0-4552-3250 ถึง 53 ต่อ 208 E- mail : amnat_kbs@hotmil.com