top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ผลงานวิชาการสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 r2r 267
2 1O1: ประสิทธิผลของเทคนิคการให้คำปรึกษาเสริมสร้างแรงจูงใจเฉพาะรายต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ r2r 220
3 1O2: เส้นทางการกระจายยาอันตรายและยาปฏิชีวนะในร้านชำ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจำหน่ายยาอันตราย r2r 201
4 1O3: ผลของคู่หูเบาหวานต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้า r2r 226
5 1O4: ผลของการส่งเสริมการใช้แนวทางปฏิบัติทางคลินิกต่อการปฏิบัติชองพยาบาลและอุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอ r2r 198
6 1O5: ประสิทธิผลของการใช้ใบขี้หนอนในการดักจับลูกน้ำเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำ r2r 208
7 1O6: การติดตามผลข้างเคียงจากการใช้ยา Simvastatin ร่วมกับ Amlodipine ใน รพ.ปทุมราชวงศา r2r 205
8 1O7: การพัฒนาแนวทางเพื่อลดอัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดของทารกแรกเกิด โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำน r2r 196
9 1O8: การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการใน รพ.สต.เครือข่าย หน่วยคลินิกหมอครอบครัว เขต อ.ปทุม r2r 192
10 1O9: ผลการประยุกต์ใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่มี ต่อการควบคุมระดับไขมันในเลือด ในคลินิกโรคเรื้อรัง r2r 197
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 1 of 32

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249