top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล Datacenter

แบนเนอร์
เข้าสู่ระบบStatistics

 
        statistics for vBulletin
 
 
 
 
 
 

        

        Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com


alt


alt

altalt

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด

alt

 

ข่าวสารโปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU

ทั้งหมด

Amnatcharoen KM HR Online

ทั้งหมด

alt

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด


alt

เอกสารหนังสือราชการ

ทั้งหมด

ผลงานวิชาการ วิจัย / R2R / นวัตกรรม

ทั้งหมด

หนังสือเชิญอบรม/ศึกษาต่อ

ทั้งหมด

 

alt

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งหมด

 

กฏหมาย/นโยบาย

ทั้งหมด

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ทั้งหมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249