top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter


Main Menu

แบนเนอร์


 

เข้าสู่ระบบStatistics

 
        statistics for vBulletin
 
 
 
 
 
 

        

        Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com


alt

alt


alt
alt

alt

alt 

alt

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด

alt

 

ข่าวสารโปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU

ทั้งหมด

Amnatcharoen KM HR Online

ทั้งหมด

alt

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด


alt

เอกสารหนังสือราชการ

ทั้งหมด

ผลงานวิชาการ วิจัย / R2R / นวัตกรรม

ทั้งหมด

หนังสือเชิญอบรม/ศึกษาต่อ

ทั้งหมด

 

alt

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งหมด

 

กฏหมาย/นโยบาย

ทั้งหมด

 

 

รับเรื่องร้องเรียน

ทั้งหมด 

ภาพกิจกรรม
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249