top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

ระบบข้อมูล Datacenterวิสัยทัศน์ (Vision)


   ประชาชนอำนาจเจริญมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ภายในปี ๒๕๖๐

 

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 56 - 60

แผนกำลังคนด้านสาธารณสุข 2557-2560

Main Menu

แบนเนอร์


 

เข้าสู่ระบบStatistics

 
        statistics for vBulletin
 
 
 
 
 
 

        

        Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com 

ภาพกิจกรรม
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

alt

alt

alt


alt

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ทั้งหมด

alt 

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด

alt

 

ข่าวสารโปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU

ทั้งหมด 


alt

เอกสารหนังสือราชการ

ทั้งหมด

alt

เอกสารเชิญประชุม

ทั้งหมด

alt

รายงานการประชุม

ทั้งหมด

หนังสือเชิญอบรม/ศึกษาต่อ

ทั้งหมด

 

alt

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งหมด

 

กฏหมาย/นโยบาย

ทั้งหมด

 

 

รับเรื่องร้องเรียน

ทั้งหมด 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249