top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญ


 นพ.ภาสกร  ไชยเศรษฐ

HDC อำนาจเจริญ

 


พันธกิจ


๑.บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๒.จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓.สร้างการมีส่วนร่วม และการพี่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 56 - 60

แผนกำลังคนด้านสาธารณสุข 2557-2560

วิสัยทัศน์

   

    ประชาชนชาวอำนาจเจริญมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ภายในปี ๒๕๖๐

 

Main Menu

แบนเนอร์

 

กระดานข่าว สสจ.อำนาจเจริญ
 

 

 


 

เข้าสู่ระบบStatistics

 
        statistics for vBulletin
 
 
 
 
 
 

        

        Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com


 

ภาพกิจกรรม
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

alt

alt
alt

 

 

 

alt

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ทั้งหมด

alt 

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด

alt

 

ข่าวสารโปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU

ทั้งหมด 


alt

เอกสารหนังสือราชการ

ทั้งหมด

alt

เอกสารเชิญประชุม

ทั้งหมด

alt

รายงานการประชุม

ทั้งหมด

alt

หนังสือเชิญอบรม/ศึกษาต่อ

ทั้งหมด

 

alt

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งหมด

 

กฏหมาย/นโยบาย

 

 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ


โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249