top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 PI1: ลานกะลา ลดอาการชาเท้า r2r 48
182 PI2: เครื่องดูด Urine supernatant ด้วยเครื่องปั๊มออกซิเจนตู้ปลาต่อคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ r2r 49
183 PI3: บัตรคิวดี มีสีช่วยแยกแผนก r2r 49
184 PI4: การพัฒนาตำรับแชมพูผสมสมุนไพรอัญชันและมะกรูด r2r 53
185 PI5: ผ้าขาวม้ากับยาพอกสมุนไพรบำบัดโรคข้อเข่าเสื่อม r2r 49
186 PI6: หนังสือ Mini Book การส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอด r2r 45
187 PI7: เต้านมคัดคิดถึงถุงถั่ว r2r 46
188 PI8: ถุงมือผู้พิทักษ์ ( Gloves for Life ) r2r 52
189 PI9: สายใยรัก ถักสายน้ำเกลือ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง r2r 44
190 PI10: รถส่งยามาแล้วครับ r2r 46
191 PI11: กล่อง “ปอด” โปร่ง โล่งใจ r2r 47
192 PP1: การนวดบำบัดอาการริมฝีปากและขากรรไกรสั่นน้ำลายไหลพูดไม่ชัดในผู้ป่วยเรื้อรัง r2r 47
193 PP2: การประเมินผลโครงการให้บริการฟันเทียมเชิงรุกในผู้สูงอายุ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 47
194 PP3: การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองโดยนักบริบาล (Care Giver) ที่บ้าน r2r 48
195 PP4: ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีต่อความอ่อนตัว ของผู้สูงอายุชุมชนโนนจาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังห r2r 45
196 PP5: 4 กลยุทธ์หยุดไข้เลือดออกในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยฆ้อง อำเภอชานุมาน จังหวัดอ r2r 49
197 PP6: การพัฒนารูปแบบดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่และ น่าทำงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสร r2r 45
198 PP7: การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำ r2r 44
199 PP8: พฤติกรรมเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส r2r 49
200 PP9: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหนามแท่ง ตำบลคำพระ อำเ r2r 75
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 10 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249