top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


คู่มือการบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัด QOF ปี 2559 PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Tuesday, 19 January 2016 09:18

คู่มือการบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัด QOF ปี 2559  ทุกหน่วยบริการส่งข้อมูลเข้า HDC ภายในวันที่ 25 มค. 59 และ 25 พ.ค. 59 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (t_QOF59.pdf)คู่มือการบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัด QOF ปี 2559คู่มือการบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัด QOF ปี 25592701 Kb
Last Updated on Tuesday, 19 January 2016 10:06
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249