top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 269
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 304
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็น พกส. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 1369
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 399
5 ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้่ผ่านการสรรหาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 257
6 ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 78
7 ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 45
8 รายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 148
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 541
10 ขอเชิญชวนส่งผลงานการออกแบบสัญลักษณ์ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 48
11 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 61
12 ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 336
13 ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 213
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ Agust Series 2023 ประกอบด้วย Healthcare Technology Summit คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 732
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 353
16 เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ IT Solution Day 2023 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 104
17 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค ICD-10 , ICD-10 TM(Basic ICD-10) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 123
18 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการการบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลดิจิทัล คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 64
19 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 246
20 ขอแจ้งเวียนแนวทางการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 127
21 ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น รอบ 1 เมษายน 2566 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 177
22 ประกาศบัญรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 239
23 รายชื่อลูกจ้างประจำผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 158
24 รายชื่อลูกจ้างประจำผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 86
25 ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 1 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 164
26 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 ตำแหน่ง5อัตรา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 298
27 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ ด้านสาธารณสุข ผ่านระบบออนไลน์ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 72
28 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รพ.ลืออำนาจ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 103
29 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รพ.ลืออำนาจ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 88
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 821

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249