top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รับสมัครคัดเลือก โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรเปลี่ยนผ่านระบบบริการสุขภาพดิจิทัล ปีงบฯ ๒๕๖๖ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 28
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 83
3 ประกาศรับสมัครข้าราชการฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สสจ อำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 103
4 การจัดทำข้อเสนอขอรับผู้เชี่ยวชาญเกาหลีเข้ามาปฎิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำหน่วยงาน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 52
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 273
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 379
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ(สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 365
8 ประกาศผลการคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 308
9 ปชส.การจัดอบรมของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ในงาน Rethink Academy คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 92
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 390
11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 508
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 292
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่ง จพ.สธ. อาวุโส นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 161
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 426
15 ประกาศรับสมัครข้าราชการฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 402
16 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 278
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งฯระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 397
18 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 284
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 361
20 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยสถาบัน TDGA คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 112
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 264
22 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 500
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 371
24 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 307
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 178
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 222
27 ประกาศฯนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สนง.สสจ.อจ. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 190
28 ประกาศฯการบริหารผลการปฏิบัติราชการฯการดำเนินการกับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำกว่าเกณฑ์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 140
29 ประกาศฯ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 126
30 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งฯระดับชำนาญการพิเศษ 4 ตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 354

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249