top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 192
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 639
3 ประกาศผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม (เพิ่มเติม) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุดคล 120
4 ประชาสัมพันธ์ "บัญชีบริการดิจิทัล" เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัล คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 44
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะฯพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 529
6 ประกาศผลการประกวด Best Practice และประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม การประชุมวิชาการจังหวัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุดคล 175
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สั กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 470
8 ผลการคัดเลือกผลงานวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชาการจังหวัดอำนาจเจริญ ปี2567 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุดคล 220
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ(พนักงานราชการทั่ว) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 563
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 503
11 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 1 เม.ย. 67 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 205
12 ประชาสัมพันธและขอเฃิญเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O แบบมืออาชีพ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 62
13 ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น รอบวันที่ 1 เม.ย. 67 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 90
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง จพ.เวชสถิติ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 173
15 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 798
16 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 314
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 242
18 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 286
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 305
20 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 412
21 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 241
22 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 201
23 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ 2567 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 196
24 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 424
25 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล รับสมัครเพื่อแต่งตั้งพยาบาลปฏิบัติการ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 186
26 ขอเชิญประชุมงานเปิดตัว(Kick off)โครงการพัฒนาระบบคลาวส์กลางด้านสาธารณสุข คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 78
27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 386
28 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 438
29 ประกาศบัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านการประเมินเข้าสู่สายงานผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 202
30 ประชาสัมพันธ์การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับจังหวัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 93

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249