top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

ระบบข้อมูล Datacenterวิสัยทัศน์ (Vision)


   ประชาชนอำนาจเจริญมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ภายในปี ๒๕๖๐

 

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 56 - 60

แผนกำลังคนด้านสาธารณสุข 2557-2560

Main Menu

แบนเนอร์


 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10 , ICD-10 TM คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 79
2 คู่มือการบันทึกข้อมูล "โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม" Administrator 309
3 แจ้งหน่วยบริการ up version hosxp_pcu 3.61.1,26 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 850
4 เอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค และการให้รหัส ICD10 ประจำปี 2561 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 328
5 โครงสร้าง 43 แฟ้มปี 2561 และ รหัส specialpp ปี 61 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 349
6 คู่มือการใช้งาน smart card ใหม่ ใน HDC Administrator 455
7 วิธีย้ายหน่วยงานของผู้ใช้งานใน Thai COC สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 379
8 คู่มือการแก้ไขEH,QOF61,คะแนนด้านการพัฒนา43แฟ้ม สายฝน จันทะบุตร (ICT) 804
9 เอกสาร "การคัดกรองสายตานักเรียน ป.1" Narongchai k. (ICT) 738
10 รหัสยาตามโครงการจัดบริการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กไทย ยุค 4.0 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 530
11 คู่มือการเข้าระบบ HDC ด้วย smartcard และ การค้นหากลุ่มเป้าหมายวัคซีน MMR สายฝน จันทะบุตร (ICT) 524
12 คู่มีอการบันทึก dspm และบันทึก social risk ช่วงรณรงค์ 17-21 กค.60 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 424
13 คู่มือการใช้งานโปรแกรม Payslip เบื้องต้น Administrator 409
14 โปรแกรม Krestore 3.3 สำหรับ นำฐานข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ Administrator 410
15 ประกาศ อัพเดทเวอร์ชั่น โปรแกรมตรวจสอบ oppp เป็นเวอร์ชั่น 5.0.37 Narongchai k. (ICT) 454
16 สรุปคะแนน QOF ปี 60 แยกรายหน่วยบริการ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 505
17 เอกสารสำหรับการ Audit คุณภาพเวชระเบียนและการให้รหัสโรค ICD-10 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 419
18 เอกสารประชุมคลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่มงานควบคุมโรค 291
19 ประกาศ อัพเดทเวอร์ชั่น โปรแกรมตรวจสอบ oppp เป็นเวอร์ชั่น 5.0.36 Narongchai k. (ICT) 319
20 แจ้งหน่วยบริการทำการปรับปรุง version Hosxp เป็น V 3.60.5.8 แล้วทำการ Upgrade Structure Administrator 1176
21 รายงานตรวจสอบการให้รหัส ICD10 Error A-C สำหรับ HOSxP สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 362
22 รายงานตรวจสอบการให้รหัส ICD10 Error A-C สำหรับ HOSxP-PCU สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 339
23 ตะแนน QOF ปี 60 พร้อมข้อมูลจัดสรรแพทย์แผนไทยปี 60 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 382
24 คะแนน QOF 1/60 แยกรายหน่วยบริการ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 747
25 ไฟล์นำเสนอการบันทึกข้อมูล QOF และ คัดกรอง CVD Risk ปี 60 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 696
26 แจ้งทุกหน่วยบริการ up โปรแกรม hosxp_pcu v 3.60.2.23 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1379
27 ไฟล์ รายงานทั้งหมดของ hosxp_pcu สำหรับ restone สายฝน จันทะบุตร (ICT) 653
28 แจ้งทุกหน่วยบริการ up โปรแกรม hosxp_pcu v 3.59.12.15 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1559
29 โปรแกรม Krestore3.3 Narongchai k. (ICT) 696
30 รหัสยาสนุนไพร 24 หลักที่ใช้ในจังหวัดอำนาจเจริญ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 797

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249