top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 เอกสารบันทึกข้อมูล506 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 522
2 การจัดสรรงบประมาณ QOF ปี64 แยกรายหน่วยบริการ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 471
3 คู่มือการบันทึกข้อมูลกองทุน fee schedual ปี 64 HOSXE สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1917
4 รายละเอียดการจัดสรรงบFreeงานทันตกรรมปี63 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 517
5 คู่มือการบันทึกการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วย NCD สายฝน จันทะบุตร (ICT) 645
6 ไฟล์สำหรับการอบรมการตรวจสอบคุณภาพ 43 แฟ้ม สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1173
7 ผลการจัดสรร QOF ปี63 แยกรายหน่วยบริการ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 712
8 ฐานข้อมูล HOS V4 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 835
9 คู่มือการบันทึกข้อมูล HOSxPXE PCU (v4) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2411
10 ไฟล์ติดตั้ง HOSxPXE PCU(V4) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 7507
11 ไดรเวอร์ Zebra TLP2844 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1148
12 วิธีการส่ง 43 แฟ้มเข้า HDC สำหรับที่ติดปัญหาส่งเข้าไม่ได้ Administrator 940
13 ผลการจัดสรร QOF ปี62 แยกรายหน่วยบริการ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 975
14 ดาวน์โหลดโปรแกรม HuntCorrect_620214 ล่าสุด!! Narongchai k. (ICT) 2593
15 หนังสือ การลงรหัส ICD10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 860
16 ดาวน์โหลดโปรแกรม OPPP2010 version 5.0.48 (OP-PP2010_Y62_620314) Narongchai k. (ICT) 17794
17 แจ้งทุกหน่วยบริการ UPDATE HOSxP_PCU version 3.62.3.11 Narongchai k. (ICT) 6281
18 แจ้งหน่วยบริการ update version HOSxP PCU 3.62.3.11 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 29057
19 แจ้งทุกหน่วยบริการ UPDATE version HOSXP_PCU เป็น version 3.62.2.6 Administrator 6365
20 แจ้งทุกหน่วยบริการ UPDATE HOSXP_PCU 3.61.12.5 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 6849
21 คู่มือการใช้งานโปรแกรมส่งออกข้อมูลสิทธิประกันสังคม (SSOP) Narongchai k. (ICT) 9588
22 โปรแกรม HOSxPXE_PCU Narongchai k. (ICT) 2373
23 เอกสารชี้แจงQOF และการประเมินผลการดำเนินงานด้านข้อมูลปี 61 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1075
24 ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ QOF ปี 2561 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 889
25 เอกสารประกอบการประชุมการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้มปี 61 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1731
26 ดาวโหลด ท่านที่ต้องการทำโน๊ตบุคเป็นเครื่องแม่ โหลด Hosxp PCU Full Administrator 1940
27 แจ้งหน่วยบริการ up version HOSxP_PCU 3.61.5.30 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 19805
28 โหลดโปรแกรม HuntCorrect สำหรับแก้ ERROR Eh Administrator 3953
29 แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.61.3.18 Administrator 7592
30 คู่มือการแก้ไข้ข้อมูล EH สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1838

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249