top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 เอกสารบันทึกข้อมูล506 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1080
2 การจัดสรรงบประมาณ QOF ปี64 แยกรายหน่วยบริการ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 757
3 คู่มือการบันทึกข้อมูลกองทุน fee schedual ปี 64 HOSXE สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2342
4 รายละเอียดการจัดสรรงบFreeงานทันตกรรมปี63 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 753
5 คู่มือการบันทึกการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วย NCD สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1356
6 ไฟล์สำหรับการอบรมการตรวจสอบคุณภาพ 43 แฟ้ม สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1467
7 ผลการจัดสรร QOF ปี63 แยกรายหน่วยบริการ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 937
8 ฐานข้อมูล HOS V4 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1142
9 คู่มือการบันทึกข้อมูล HOSxPXE PCU (v4) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 3260
10 ไฟล์ติดตั้ง HOSxPXE PCU(V4) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 12380
11 ไดรเวอร์ Zebra TLP2844 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1754
12 วิธีการส่ง 43 แฟ้มเข้า HDC สำหรับที่ติดปัญหาส่งเข้าไม่ได้ Administrator 1319
13 ผลการจัดสรร QOF ปี62 แยกรายหน่วยบริการ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1151
14 ดาวน์โหลดโปรแกรม HuntCorrect_620214 ล่าสุด!! Narongchai k. (ICT) 4820
15 หนังสือ การลงรหัส ICD10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1249
16 ดาวน์โหลดโปรแกรม OPPP2010 version 5.0.48 (OP-PP2010_Y62_620314) Narongchai k. (ICT) 22167
17 แจ้งทุกหน่วยบริการ UPDATE HOSxP_PCU version 3.62.3.11 Narongchai k. (ICT) 6701
18 แจ้งหน่วยบริการ update version HOSxP PCU 3.62.3.11 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 29583
19 แจ้งทุกหน่วยบริการ UPDATE version HOSXP_PCU เป็น version 3.62.2.6 Administrator 6559
20 แจ้งทุกหน่วยบริการ UPDATE HOSXP_PCU 3.61.12.5 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 7081
21 คู่มือการใช้งานโปรแกรมส่งออกข้อมูลสิทธิประกันสังคม (SSOP) Narongchai k. (ICT) 10396
22 โปรแกรม HOSxPXE_PCU Narongchai k. (ICT) 4170
23 เอกสารชี้แจงQOF และการประเมินผลการดำเนินงานด้านข้อมูลปี 61 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1168
24 ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ QOF ปี 2561 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1052
25 เอกสารประกอบการประชุมการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้มปี 61 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1851
26 ดาวโหลด ท่านที่ต้องการทำโน๊ตบุคเป็นเครื่องแม่ โหลด Hosxp PCU Full Administrator 2129
27 แจ้งหน่วยบริการ up version HOSxP_PCU 3.61.5.30 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 20264
28 โหลดโปรแกรม HuntCorrect สำหรับแก้ ERROR Eh Administrator 5147
29 แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.61.3.18 Administrator 9638
30 คู่มือการแก้ไข้ข้อมูล EH สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2061

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249