top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

กฏหมาย/นโยบาย
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 กลุ่มงานนิติการ 64
2 มาตรการในการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1048
3 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 647
4 แผนจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองปีงบประมาณ 2563/แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2563 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 860
5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปี 2564 กลุ่มงานนิติการ 2653
6 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานนิติการ 910
7 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) กลุ่มงานนิติการ 1080
8 พ.ร.บ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 กลุ่มงานนิติการ 1096
9 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 17/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานนิติการ 1561
10 ประกาศ สสจ.อจ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 กลุ่มงานนิติการ 1406

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249