top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 20
2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 26
3 รายงานการสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 12
4 รายงานผลการป้องกันการทุจริต ปี 63 รอบ 6 เดือน กลุ่มงานนิติการ 185
5 รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 63 รอบ 6 เดือน กลุ่มงานนิติการ 145
6 รายงานวิเคราะห์ความเสียงผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 กลุ่มงานนิติการ 41
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 กลุ่มงานนิติการ 113
8 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2563 กลุ่มงานนิติการ 112
9 รายงานการสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 2562 กลุ่มงานนิติการ 465
10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562 กลุ่มงานนิติการ 314
 
« StartPrev123NextEnd »
Page 1 of 3

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249