top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญ



นายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล Datacenter













Main Menu

แบนเนอร์









การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
รับเรื่องร้องเรียน
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รายงานรายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส MOPH ITA ข้อ ๘ และข้อ ๒๐ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 9
2 มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Narongchai k. (ICT) 36
3 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ...... ปี2567 Narongchai k. (ICT) 32
4 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Narongchai k. (ICT) 39
5 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม กรณีการเรี่ยไรฯ สสจ.อจ.รอบ ๖ เดือน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 35
6 MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ "การป้องกันการรับสินบน ป้องกันการทุจริต" คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 27
7 รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม รอบ ๖ เดือน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 48
8 รายงานการสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 29
9 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๗ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 38
10 ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหารสูงสุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 35
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 1 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249