top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รายงานผลการป้องกันการทุจริต ปี 63 รอบ 6 เดือน กลุ่มงานนิติการ 142
2 รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 63 รอบ 6 เดือน กลุ่มงานนิติการ 111
3 รายงานวิเคราะห์ความเสียงผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 กลุ่มงานนิติการ 28
4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 กลุ่มงานนิติการ 85
5 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2563 กลุ่มงานนิติการ 75
6 รายงานการสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 2562 กลุ่มงานนิติการ 424
7 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562 กลุ่มงานนิติการ 282
8 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 กลุ่มงานนิติการ 275
9 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 กลุ่มงานนิติการ 210
10 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 708
 
« StartPrev12NextEnd »
Page 1 of 2

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249